Addiktologi

12-trinnskurs

Motiverende Samtale

Psykodrama
 


12-trinnskurs

Kurset handler om å utvikle en livsstil som krever absolutt ærlighet. Det er krevende å overvinne avhengighetens krefter og innse at en alene er maktesløs i kampen mot den. Prinsippet handler om å finne en tro, makt eller kraft større enn seg selv som kan utfordre avhengighetens kraft. Dette oppnås gjennom økt kunnskap via litteratur og undervisning om avhengighet, avhengighetsatferd og dens utvikling. Videre gjennom trinnarbeid, individuell veiledning og oppfølging, samt gjennom åpne delinger i trygt gruppefellesskap i behandling.

I kurset gjennomgår du de fire første trinnene i 12-trinnsprogrammet. Det følger undervisning, egenstudie av litteratur og arbeid med trinnheftene. Et trinnhefte er et arbeidshefte med spørsmål som du skal besvare. I denne prosessen jobber du individuelt, i trinngruppe med andre som er på samme trinn og du får individuell veiledning. Denne arbeidsprosessen er krevende, utfordrende og lærerik. Erkjennelser, refleksjon, selvinnsikt og forståelse for deg selv og din lidelse er selve trinnarbeidets kjerne. Når du har arbeidet deg gjennom spørsmålene, deles dette med veileder eller i gruppefellesskapet.

Ærlighet, åpenhet, ydmykhet, villighet og takknemlighet er eksempler på åndelige grunnprinsipper i 12-trinnsprogrammet som du lærer å ta i bruk.