Addiktologi

12-trinnskurs

Motiverende Samtale

Psykodrama
 


Psykodrama

Psykodrama er en gruppebasert terapeutisk metode som gir mulighet til å jobbe med livstemaer på en konkret måte. Metoden er handlingsrettet og ressursorientert og vektlegger mulighet til endring og å få økt spontanitet, kreativitet og handlefrihet i eget liv. Psykodrama er en kreativ og dynamisk metode som kan benyttes i terapi, veiledning, gruppebasert prosessarbeid, kreativt arbeid og i selvutvikling. Metoden er handlingsrettet, ressursorientert og vektlegger mulighetene til endring. Psykodramametoden gir mulighet til å sette i scene og spille ut viktige situasjoner  i ditt liv og undersøke viktige relasjoner og handlingsalternativer. Metoden har som mål å sette oss i stand til å fylle våre roller og leve våre liv på best mulig måte. I psykodrama jobber vi med hele mennesket, både kropp, sinn, tanker, følelser, tidligere erfaringer og framtidsønsker inkluderes i arbeidet.

Kurset inkluderer bruk av metoder innen psykodrama gjennom terapeut Marianne Natvig og hennes virksomhet Livsscenen.
Klikk på linken og lær mer om Mariannes virksomhet og metoder